Clothes for boys

د هلکانو لپاره د جامو د لويو او کوچنيو هلکانو لرونکی د لباس کاروئ د امریکا، بریتانیا، اروپایي، د روسیې د اندازو، په سانتي متر سور ټټر او ارتفاع کې، يا د ماشوم د عمر چارت.

 

 

روسي عمر (شنبه) لوړوالی (cm) سور ټټر (cm) د اروپا UK US
28/30 3 98 56 1 3 3T
28/30 4 104 56 1 3 4T
30 5 110 60 2 4 5-6
32 6 116 60 2 4 5-6
32/34 7 122 64 5 6 7
34 8 128 64 5 6 7
36 9 134 68 7 8 S
38 10 140 68 7 8 S
38/40 11 146 72 9 10 S/M
40 12 152 72 9 10 M/L
40/42 13 156 72 9 12 L
40/42 14 158 76 9 12 L
40/42 15 164 84 11 12 L
42 16 170 84 12 14 XL
42 17 176 88 13 14 XL