ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

BMI فورمول شمېرګر

BMI فورمول شمېرګر تاسو ته اجازه درکوي د نارينه او ښځو خپل عمر او بدن ته شکل څخه په کتو د بدنې کتلې شاخص محاسبه.

د BMI محاسبه ستاسو د بدن پارامترونو وليکئ

جنس:
وزن:    
لوړوالی:
 
د بدنې کتلې شاخص (BMI) په ګوته کوي ستاسو د بدن د وزن د خپل قد په پرتله څنګه. دا خبره ګټوره ده چې وګوري چې آیا تاسو نورمال وزن، وزن او چاغۍ.