ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د حيض د دوران شمېرګر

د حيض د دوران شمېرګر تاسو ته اجازه ستاسې تر ټولو حاصل ورځو محاسبه، که تاسو غواړئ چې ستاسو د ترلاسه حامله چانس زیات کړي، او د راتلونکو څو میاشتې د تبيض کلیزه تر لاسه کړي.

ستاسو د حيض د دوران د خپل حاصل ورځو محاسبه په اړه معلومات ورکړه

د حيض (dd.mm.yyyy) لومړۍ ورځ نېټه:
د حيض د دوران د اوسط په اوږدوالي:
د 22 څخه تر 45، معمولا 28
ورځې
د حيض په اوسط ډول موده:
له 2 نه تر 8، چې زياتره 5
ورځې
د څومره دورو ته محاسبه:
د تبيض یوه پروسه ده، کله چې د پاخه او هګۍ له تخمدان څخه خوشې کېږي، د فالوپین تيوب، هلته په راتلونکو 48 ساعتونو په منځ کې، ده او د ده لپاره د القاح موجود پسي ډول ګوښه. دا یوه وخت کې، کله چې تاسو ته د ترلاسه حامله يو ښه چانس لري.