ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

عنصر بوټان اندازه آنلاین شمېرګر

د نارينه وو د بوټ اندازه شمېرګر به له نارينه وو سره د بوټ اندازو تعریف کې مرسته کوي، تر څو د امریکا او اندازو د نړۍ د نورو هېوادونو کې د نارينه وو د بوټ اندازو بدلوي.

عنصر بوټان اندازه آنلاین شمېرګر ته اجازه ورکوي چې تاسو ته د اروپا، د برتانويانو، امريکايانو (USA)، د جاپان د اندازو او يا د نارينه وو د سانتي بوټ اندازو بدلوي. د مثال په توګه، د امریکا د اروپا د بوټ د اندازې ته واړوئ، له جاپان د اروپايي يا د امریکا د بوټ اندازه، انګلستان او داسې نور هم تاسو کولای شي د نارينه وو د بوټ د اندازې چارټ وګورئ، د لویو او وړو اندازو.

له اندازه:
اندازه:
د اندازې: